Asiakastietojen kerääminen, käsittely ja käyttö

Ab Lindell Flowers Oy (Y-tunnus: 1906667-5), Lindell Flowers Chainsales Oy Ab (Y-tunnus: 2497453-9) ja  Lindell Flowers Shop Oy Ab (Y-tunnus: 2497460-0) tallentavat henkilötietoja asiakkuudenhallintajärjestelmäänsä asiakassuhteen hoitoa ja ylläpitämistä, toimitusta, kontaktointia ja kohdennettuja markkinointi- sekä erillisiä potentiaalisten asiakkaiden myyntitoimia varten.

Ab Lindell Flowers Oy, Lindell Flowers Chainsales Oy Ab tai Lindell Flowers Shop Oy Ab ei myy tai luovuta tietoja toimintansa ulkopuolisille tahoille.

Henkilötietojen käsittelyn sisältö ja rekisteröidyn oikeudet on luettavissa kokonaisuudessaan tietosuojaselosteesta.

Tallennettavat tiedot:

Etunimi / sukunimi

Henkilötunnus

Yritys tai muu yhteisötunniste

Y-tunnus

Laskutusosoite

Toimitusosoite

Postiosoite ja kohteen osoite

Puhelinnumero

Sähköposti

Kiinnostuksen kohteena olevan palvelun tiedot, keskustelut sekä hintatiedot

Myydyn palvelun tiedot sekä hintatiedot

 

Tietojen käyttö:

Laskutukseen ja talousseurantaan

Asiakassuhteen kokonaisvaltaiseen ylläpitoon ja hoitoon

Kaupan tekoon ja toteutukseen

Asiakkaan yksilöityjen toiveiden täyttymiseen

Toimitukseen

Tiedottamiseen ja viestintään

Markkinointitoimiin:

 • suoramarkkinointi: sähköposti, tekstiviesti, kirje, puhelu
 • Kampanjat sisältäen arvonnat
 • Tapahtumakutsut
 • Tiedottaminen ja viestintä

Myyntitoimiin

 • Kontaktointi
 • Uuspalvelutarjonta
 • Tarjous
 • Tilaus
 • Toimitus

Analytiikkaan

 • Markkinoinnin kohdentamisen osalta
 • Myynnin toimien osalta
 • Sisäinen raportoinnin ja tilastoinnin osalta
 • Yrityksen kehittäminen kokonaisuudessaan

 

Luovutukset:

Ab Lindell Flowers Oy, Lindell Flowers Chainsales Oy Ab ja Lindell Flowers Shop Oy Ab luovuttaa tietoa organisaatioidensa ulkopuolelle vain perustellusta ja liiketoiminnan kannalta välttämättömästä syystä.

 • Yhteistyökumppanit ja jälleenmyyjät siltä osin, kuin tilauksen toteutumisen, toimituksen ja seurannan osalta on tarpeellista
 • Tilitoimisto siltä osin, kuin taloudellisen seurannan osalta on tarpeellista

Luovutettavan tiedon Ab Lindell Flowers Oy:llä, Lindell Flowers Chainsales Oy Ab:lla ja Lindell Flowers Shop Oy Ab:lla on voimassa olevat ja kirjalliset sopimukset luovutuksen vastaanottavien tahojen kanssa luovutettavan tiedon asianmukaisesta käytöstä henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) perusteella.

Ab Lindell Flowers Oy, Lindell Flowers Chainsales Oy Ab ja Lindell Flowers Shop Oy Ab ei luovuta tietoja EU alueen ulkopuolelle tai toimintansa ulkopuolelle eikä myy asiakasrekisterissä olevia tietoja.

 

Käsittely:

Ab Lindell Flowers Oy:n, Lindell Flowers Chainsales Oy Ab:n ja Lindell Flowers Shop Oy Ab:n osalta henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) perusteella lakien ja asetusten mukaista huolellisuutta ja periaatteita noudattaen. Henkilötietoja käsittelee vain työtehtäviensä osalta vaaditut henkilöt tai tahot, jotka Ab Lindell Flowers Oy, Lindell Flowers Chainsales Oy Ab ja Lindell Flowers Shop Oy Ab on työnjohdollisesti ohjannut asioita hoitamaan. Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus kaiken käsittelemänsä tiedon osalta.